fredag 26 maj 2017

Ungar och medier 2017 - ny rapport

CC0 Public domain on Pexels
Barn och ungdomar ägnar betydligt mer tid åt medieanvändning idag än för tio år sedan enligt en ny rapport från Statens Medieråd, Ungar & medier 2017. Rapporten sammanfattar resultaten från en undersökning av medievanor och attityder kring medier hos barn 9–18 år.

Nedbrutet på årskullar och kön kan andelen högkonsumenter bli ännu större, t.ex. använder 76 % av 15-åriga flickor mobiltelefonen mer än tre timmar/dag och 79 % av 18-åriga pojkar använder internet mer än tre timmar/dag. Gårdagens högkonsumenter är med andra ord i många avseenden dagens genomsnittsanvändare.

Så sent som 2010 använde 4 % av barn mellan 9 och 12 år mobilen mer än tre timmar om dagen. Nu är andelen 51 %, alltså mer än ett tolvfaldigande på sex år, säger Ulf Dalquist, forskningschef vid Statens medieråd. Samtidigt är medier så mycket mer idag. Inte minst utvecklingen av smarta mobiler och olika sociala medier innebär att många aktiviteter som tidigare inte hade ett dugg med medieanvändning att göra idag har det. Att ”använda” medier nuförtiden är kort sagt inte samma sak som det var för tio år sedan.

Undersökningen har genomförts vartannat år och görs nu för sjunde gången. Den ges ut i tre delar: Småungar & medier 2017, Ungar & medier 2017 samt Föräldrar och medier 2017.

onsdag 24 maj 2017

Validering av individuell kompetens - ny svensk standard

SIS, Swedish Standards Institute, har tagit fram en standard för validering av individuell kompetens och därmed även validering av nyanländas kompetens. 

- Anledningen till att det behövs en ny svensk standard är att det har saknats nationell likvärdighet för validering av individuell kompetens. Många organisationer arbetar på olika sätt och efterfrågar tydliga riktlinjer, säger Tina Bohlin, projektledare SIS.

Standarden, som heter Kvalitetsledning - Validering av individuell kompetens SS 624000, kan användas för all slags validering, det vill säga utvärdering av hur en person uppfyller fastställda krav på kompetens.Standarden ska ge arbetsgivare, branschorganisationer och offentliga arbetsmarknadsorganisationer vägledning i att effektivisera och kvalitetssäkra sina insatser i alla sammanhang där kunskaper, färdigheter och kompetens behöver bedömas och dokumenteras. Den ska också bidra till en ökad rättssäkerhet för de personer som valideras.

- Vi hoppas att den nya standarden ska ge så pass tydlig vägledning i valideringsprocessen att fler utbildningsorganisationer och arbetsgivare ser validering som en naturlig del av den strategiska kompetensförsörjningen, säger Iwh Lauritsen, utredare vid Statens institutionsstyrelse, som deltagit i arbetet.

- Jag är också övertygad om att validering kan bidra till en förbättrad integration, mångfald och jämställdhet. Till exempel är det viktigt att så snabbt som möjligt kartlägga nyanländas kompetens. Validering ökar också möjligheterna till en bättre matchning av kompetens på arbetsmarknaden och till bättre insatser när det gäller kompetensutveckling och utbildning, säger Iwh Lauritsen.

SIS har tagit fram standarden tillsammans med representanter för privata näringslivet, statliga myndigheter och universitet. Den följer principerna i EU-kommissionens rekommendation för validering.

tisdag 23 maj 2017

ThingLink - lägg ett interaktivt skikt ovanpå bilder och filmer

ThingLink lägger ett virtuellt skikt på valfria bilder och filmer så att du kan skapa interaktiva länkar. Du tar en bild från din egen samling eller från webben och öppnar den i ThingLink. Sedan kan du lägga in klickbara ikoner på bilden, till exempel en karta, med länkar till filmer, webbsidor eller ljudfiler som berättar mer. Till exempel kan du skapa en turistkarta över din stad med länkar till filmer, bilder, ljudfiler eller musik som berättar mer om stadens historia eller kultur. Du kan också skapa klickbara 360॰ bilder på en lokal, ett torg eller utsikt.

ThingLink har ett gratiskonto för lärare med möjlighet att skapa upp till 100 studentkonton. Vill du ha extra finesser och större kapacitet kan du köpa betalversionen för $35 per år.

måndag 22 maj 2017

Moodle utvecklar MOOC-plattform

Lärplattformen Moodle kommer att erbjuda en plattform för öppna nätbaserade kurser (MOOC) under namnet Academy. Tjänsten är fortfarande under utveckling och det finns inte så mycket information på sajten ännu. Just nu har bara ett lärosäte, Dublin City University, lagt in några kurser för att visa hur det kan se ut. Tjänsten ger möjligheten att skapa öppna kurser i en molnbaserad version av Moodle med alla funktioner och finesser som ingår i standardversionen. Målgruppen för Academy är lärosäten som vill erbjuda en MOOC utan större investeringar eller för en smalare målgrupp.

Det blir intressant att se hur initiativet utvecklas under året.

söndag 21 maj 2017

För ett hållbart digitaliserat Sverige - en nationell digitaliseringsstrategi


Regeringen har nyligen presenterat en digitaliseringsstrategi som ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Strategin anger inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Strategin innehåller fem delmål:
 • Digital kompetens - att alla ska kunna använda digitala tjänster och delta i utvecklingen. 
 • Digital trygghet - alla ska känna sig trygga med digitala tjänster och tjänsterna ska vara enkla att använda.
 • Digital innovation - förutsättningar för att skapa nya tjänster som ger mervärde för hela samhället. 
 • Digital ledning - verksamheter utvecklas genom effektiv ledning, styrning och uppföljning. 
 • Digital infrastruktur - alla har tillgång till digitala tjänster med bra kvalitet och säkerhet.
- Digitalt kompetenta och trygga människor har möjlighet att driva innovation där målmedveten ledning och infrastruktur är viktiga förut-sättningar. För att nå det övergripande målet sätts fem delmål upp om digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. Delmålen förklarar hur digitalisering ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. Detta bidrar även samlat till att nå regeringens mål att Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020.

Ladda ner rapporten som pdf-fil: För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi.

Källa: Pressmeddelande från Regeringskansliet.

fredag 19 maj 2017

Lärarnätverk i sociala medier

CC0 Public domain on Pixabay
Många lärare deltar i professionella grupper i sociala medier som Facebook, Google+ och LinkedIn för att dela med sig av idéer, ställa frågor och diskutera aktuella ämnen. Det finns ett stort utbud av grupper inom alla ämnesområden och utbildningsnivåer och det är ett utmärkt sätt att bygga ditt professionella nätverk, både inom Sverige och även internationellt.

Ett forskningsprojekt vid Karlstads universitet, Fortbildning på Facebook, undersöker hur lärare använder sociala medier för egen kompetensutveckling.

- Projektets syfte är att fördjupa kunskapen hur och varför lärare spontant och frivilligt ägnar tid och energi åt sin professionella utveckling på sociala medier. Det är en undersökning om hur kollektiv ämnesdidaktisk kunskapsbildning i en informell lärandemiljö kan se ut utan styrning från skolledningar, skolförvaltningar eller skolmyndigheter.

Projektet tittar mest på lärare i svenska och matematik och hur de använder Facebookgrupper för att diskutera pedagogiska frågor. Fokuseringen på just dessa ämnen är kopplad till Skolverkets pågående satsningar, Matematiklyftet och Läslyftet. Projektet vill se hur satsningarna påverkar diskussionen i dessa informella mötesplatserna och vilken nytta lärarna upplever av att delta.

Läs mer om projektet i en artikel på Omvärldsbloggen (Skolverket), Forskare undersöker hur lärare lär sig på Facebook.

torsdag 18 maj 2017

Fysiska och digitala studiemiljöer hänger ihop

Det finns ett tydligt samband mellan den fysiska lärmiljön och en lyckad digitaliersing enligt en artikel av Stefan Pålsson, Den fysiska lärmiljöns betydelse för skolans digitalisering. Skolans digitalisering kräver att man också anpassar den fysiska lärmiljön för att skapa förutsättningar för nya arbetssätt och pedagogiska metoder. Så länge klassrummen betonar traditionell undervisning med bänkar i rad och läraren framför tavlan så blir det omöjligt att införa nya undervisningsmodeller som betonar aktivt kollaborativt lärande, flipped classroom mm.

- När klassrummet ser ut som det gör, blir det svårt att tänka om och göra nytt. Istället för att förändra undervisningen, finns det istället risk för att den nya tekniken bevarar och förstärker traditionella sätt att arbeta ... Rummets möjligheter och begränsningar har en avgörande betydelse för hur man kan arbeta.

Artikeln ger flera bra exempel på svenska skolor som har skapat innovativa lärmiljöer med en blandning av öppna platser för möten, laboration och skapande samt många mindre och trygga platser och vråer för självstudier eller grupparbete. Tonvikten läggs på flexibilitet där alla miljöer kan lätt anpassas till olika funktioner. Även passager och korridorer kan utnyttjas till mötesplatser och studiemiljöer. Framför allt betonar artikeln betydelsen av makerspaces, verkstadsmiljöer där eleverna kan testa verktyg och skapa både fysiska och digitala produkter som en del av sina studier.

- Den digitala utvecklingen både möjliggör och kräver nya möjligheter att använda det fysiska rummet i undervisning och lärande. Skolan kan kopplas och förenas med det omgivande samhället på helt andra sätt än tidigare. Det öppnar i sin tur för nya perspektiv på skolan, tekniken och hur samhället kan utvecklas och förändras.

tisdag 16 maj 2017

Webbinarium: MOOCs som ingång till högre utbildning för nyanlända


För några veckor sedan skrev jag om ett webbinarium om MOOCs för nyanlända. Nu kommer det europeiska projektet MOONLITE med ett nytt webbinarium inom samma område, 30 maj 15.15-16.15, Using MOOCs for entrepreneurship & social inclusion: Building skills among HE students and supporting refugees.

Webbinariet kommer att ta upp följande frågor:
 • Hur kan MOOCs bli ett strategiskt verktyg för undervisning inom högre utbildning genom att erbjuda individuellanpassade studievägar och högskolepoäng
 • Hur kan dessa öppna kurser hjälpa dem som idag är utanför högre utbildning, i synnerhet nyanlända?
Du kommer att möta följande experter som delar med sig av praktiska erfarenheter:
 • Blaženka Divjak (University of Zagreb) “Student credits for MOOCs participation - A blended approach for traditional classrooms”
 • Ronny Röwert (Kiron University) -  A blended-learning higher education model for refugees.
 • Rene Mauer (ESCP Europe) - Teaching entrepreneurship and innovation to students from higher educational institutions and to refugees.
Webbinariet ingår i det europeiska projektet MOONLITE och ordnas i samarbete med NVL (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande).

måndag 15 maj 2017

MEDSKL - föreläsningar och lektioner inom klinisk medicin

MEDSKL är ett nordamerikanskt initiativ som erbjuder öppna och gratis föreläsningar och kursmaterial inom klinisk medicin från över 200 lärare och cirka 70 universitet. Lärarna kommer från många välkända amerikanska och kanadensiska universitet. Tjänsten riktar sig mot läkarstudenter, läkare och andra inom vårdsektorn.

- medskl.com has been designed for medical school students and practicing physicians to learn and review the fundamentals of clinical medicine. ... medskl.com's library of content comes from a collaboration of nearly 200 of the best medical school professors from around the world. We believe in free and open access to medical educational materials (FOAMEd). All modules undergo an editorial peer-review process.

Allt material är öppet men vill du testa dina kunskaper och få certifikat får du betala.

Läs mer om MEDSKL i en artikel på EdSurge, Khan Academy Has Inspired Imitations Across Disciplines. MEDKSL is the Latest.

söndag 14 maj 2017

Pedagog Göteborg - inspirationssajt för kollegialt lärande


Många städer och kommuner har inspirerande pedagogiska resurssajter för lärare där man hittar artiklar, filmer, goda exempel, kursmaterial och diskussioner (t ex Pedagog Malmö). Meningen är att sprida en delningskultur och främja det kollegiala lärandet. Nu lanseras Pedagog Göteborg, ett initiativ från utbildningssektorn i Göteborgs Stad och med en huvudredaktion på Center för Skolutveckling.

Pedagog Göteborg vänder sig till pedagoger och ledare inom förskola, grundskola och gymnasium. Här presenteras lärande exempel från stadens olika verksamheter, i form av artiklar och filmer. Pedagoger och skolledare kan också medverka som bloggare, och skriver då om specifika teman, exempelvis språkutveckling, som en del i sitt uppdrag. Utöver detta finns ett kalendarium för fortbildning och inspiration.

- Vi hoppas att Pedagog Göteborg ska bli en samlingsplats för alla som är intresserade av att utveckla förskolan och skolan. Ett ställe att hitta inspiration på, lära sig nya saker - och kanske få hjälp att våga pröva nytt, säger Jan Mellgren, verksamhetschef på Center för Skolutveckling.

- Genom att lyfta fram lärande exempel från våra förskolor och skolor vill vi stärka det gemensamma lärandet och underlätta samarbete mellan pedagoger och skolledare. Det är också viktigt att lyfta fram alla de skickliga pedagoger och skolledare som jobbar i våra verksamheter.

Även om du inte arbetar i Göteborg finns det mycket inspiration att hämta från denna och liknande sjater.

Källa: Pressmeddelande från Göteborgs StadMyNewsdesk, Ny webbplats sprider kunskap om undervisning och skolutveckling.

onsdag 10 maj 2017

Framgångsfaktorer för skolans digitalisering

CC0 Public domain on Pexels
Forskningsprojektet Det digitala lärandets möjligheter har pågått i två år och ger nu en lägesrapport med några viktiga lärdomar i ett pressmeddelande från Gleerups, Fem framgångsfaktorer som bidrar till skolans digitalisering. Projektet drivs i samarbete mellan Gleerups, Samsung och Atea Sverige tillsammans med forskarna Åke Grönlund, professor i informatik och Matilda Wiklund, lektor i pedagogik.

13 högstadieklasser på fem skolor i Sverige har fått tillgång till kompetensutveckling, teknik och digitala läromedel för att få förutsättningar att genomföra en digitaliseringsprocess.

– Att lyckas med digitaliseringen av skolan handlar om så mycket mer än att dela ut lärplattor. Vi ville se vad som händer när fem olika skolor får de förutsättningar som krävs, med teknik men också stöd i kompetensutveckling och digitala läromedel i en omfattning som inte gjorts tidigare, säger Elin Wallberg, ansvarig för Corporate Citizenship på Samsung Norden.

Det visar sig tydligt att det finns en del utmaningar för skolorna i projektet, men också att de börjar hitta sätt för att anpassa sig efter en mer digital tillvaro. Att ledarskapet är en av nyckelfaktorerna för att lyckas med digitaliseringen är sedan tidigare identifierat i forskningen, men hur man faktiskt leder en digitaliseringsprocess i skolan pratas det mindre om.

– Som rektor måste man ge tid åt förändringsarbetet och visa att det är prioriterat och en tydlig punkt på agendan, annars kommer inte lärarna att välja att digitalisera undervisningen. Det är en alldeles för stor förändringsprocess att driva för en enskild lärare, säger Amelie Wahlström rektor på Vålbergsskolan i Karlstad kommun, en av de fem medverkande skolorna i projektet.

Projektets fem framgångsfaktorer för en lyckad digitaliseringsprocess:
 1. Sätt ett tydligt gemensamt mål och planera hur ni steg för steg tar er dit.
 2. Sätt en tydlig intern projektstruktur med regelbundna avstämningar.
 3. Fördela ansvaret och låt flera medarbetare hjälpa till att driva processen framåt.
 4. Satsa på kollegialt lärande och försök vara ett digitalt föredöme.
 5. Inspireras av andra och uppmärksamma goda exempel.
Källa: Pressmeddelande från GleerupsMyNewsdesk.

tisdag 9 maj 2017

Kartläggning av den svenska edtech-branschen


Edtech (utbildningsteknik) är en av världens snabbast växande branscher med en global marknad värd 252 miljoner dollar. Det finns förstås många svenska företag som skapar innovativa lösningar och nu kommer en kartläggning över den svenska utvecklingen, som sammanfattas i rapporten Svensk EdTech -möjligheter och utmaningar för en bransch i stark tillväxt. Kartläggningen har genomförts av organisationen EdTech Sweden med finansiering av Vinnova och omfattar 75 svenska edtechföretag.

- Syftet med denna kartläggning är att ge en första översikt över marknaden, med de förutsättningar entreprenörer och investerare möter och ta ett första steg att skapa en starkare identitet för den svenska edtech-sektorn. Med målsättning att Sverige skall bli det ledande landet i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och e ffekter för att skapa goda resultat i hela utbildningssystemet.

Utvecklingen i Sverige är ojämn och svagare än i flera av våra grannländer. Detta beror på bland annat på svag politisk styrning av digitalisering i utbildning samt en brist på investeringar. Men samtidigt visar rapporten att det finns ett växande intresse och ingen brist på entreprenörer och innovativa lösningar.

Den årliga konferensen för den svenska edtechbranschen, EdTech Sweden 2017, äger rum i Stockholm 24 oktober. Mer information om detta kommer senare på Flexspan.

måndag 8 maj 2017

Vizia - skapa interaktiva filmer

Vill du bädda in frågor i en film för att skapa mer interaktivitet? Då kan du ha nytta av verktyget Vizia som låter dig skapa frågor till vilken YouTube-film som helst. Du importerar filmen in i Vizia och sedan kan du lägga in olika typer frågor när som helst i filmen - flervalsfrågor eller öppna frågor. Du kan skapa en inloggning för att se på din version av filmen och då får du se hur dina studenter svarar på frågorna i ett kalkylblad som skapas automatiskt för varje film du lägger in. Du kan därmed se hur alla studenter svarar och planera nästan lektion utefter vad de har haft svårt med.

Titta på denna korta instruktionsfilm (på engelska).

fredag 5 maj 2017

Ramverk för lärarens digitala kompetens

Norska Senter for IKT i utdanningen har tagit fram ett ramverk för att kunna definiera lärarnas professionella digitala kompetenser. Dokumentet ska hjälpa skolledare, lärarutbildare, lärare och lärarstudenter att bedöma kompetensnivån, identifiera kompetensutvecklingsbehov och kvalitetssäkra verksamheten.

- Dette rammeverket er viktig fordi mye forskning viser at profesjonsfaglig digital kompetanse er ganske dårlig ivaretatt i lærerutdanningene og i etterutdanningene av lærere. Det håper vi å endre på, sier seniorrådgiver og en av de ansvarlige for utviklingen av rammeverket, Marijana Kelentrić.

Dokumentet delar upp professionella digitala kompetenser i sju områden:
 1. Grundläggande färdigheter
 2. Skolan i samhället
 3. Etik
 4. Pedagogik och ämnesdidaktik
 5. Ledning av lärprocesser
 6. Samarbete och kommunikation
 7. Förändring och utveckling
Ladda ner ramverket, Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse, som pdf-fil. Här ser du en kort introduktionsfilm.

torsdag 4 maj 2017

Webbinarium om de "onåbara" inom vuxenutbildning

NVL (Nordiska nätverket för vuxnas lärande) arrangerar ett webbinarium, The unreachables in adult education, tisdag 9 maj 09.30-10.30. Webbinariet ingår i det europeiska projektet Let Europe Know.

Ett växande problemområde i alla europeiska länder är antalet människor som saknar grundläggande kompetenser, har slutat skolan utan betyg och står helt utanför arbetsmarknaden. Samtidigt finns det arbetsgivare som inte hittar folk med rätt kompetens. Gästtalaren, Prof. Maurice de Greef, kommer att prata om hur vi kan motverka utanförskap och erbjuda utbildning till de som mest behöver den. 

- But the major issue is that it is still hard to reach these potential learners. Although it seems the case that a lot of inhabitants face serious problems and will benefit adult learning we still don’t have clever solutions to reach them in an easy way. New studies show what most successful ways in reaching vulnerable adults are. Join our webinar to find out what the newest possibilities are in order to reach the vulnerable adults for adult learning? Take the opportunity to improve your daily work and to become successful in reaching the unreachable vulnerable adults for joining adult education.

onsdag 3 maj 2017

Rapport om innovativa undervisningsformer

En ny europeisk rapport kartlägger trender och nya undervisningsformer och ger råd till universitetsledare om strategier och policies. Rapporten, Envisioning Report for Empowering Universities in the uptake of new modes of teaching and learning, har tagits fram av EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) och presenterades 25 april på en EADTU-EU Summit i Bryssel. Rapporten ingår i det pågående projektet Empower.

Rapporten innehåller artiklar av experter och forskare under följande rubriker: Policies och strategier, Design för lärande, Bedömning av lärande, Det digitala biblioteket och Support för dagens studenter. Förhoppningen är att rapporten ska bli en inspirerationskälla till universitetsledningar.

- This is a report by the expert pools of the EMPOWER programme established by EADTU to cover the latest trends and developments in new modes of teaching. New modes of teaching and learning create new opportunities for enhancing the quality of the learning experience in on campus programmes, reaching out to new target groups off campus and offering freely accessible courses nationally or worldwide through the internet. They enhance the quality, visibility and reputation of the institution.

tisdag 2 maj 2017

Allt fler publicerar sina egna böcker

Det finns idag många verktyg som hjälper dig publicera egna e-böcker utan hjälp av ett förlag. I Kungliga Bibliotekets årliga rapport, Nationalbibliografin i siffror 2016, står det att 13% av alla publikationer i Sverige förra året var egna publiceringar (läs även en artikel från Kungliga Biblioteket, Nationalbibliografin i siffror: Många ger ut sina egna böcker).

Årets rapport innehåller för första gången siffror för egenutgivna böcker och man menar att majoriteten av dessa handlar om livsberättelser.

- En tiondel av egenutgivningen är så kallade livsberättelser, till exempel biografier och skönlitteratur som handlar om verkliga personer. Även en tiondel av den totala registrerade utgivningen förra året är livsberättelser.

Antalet katalogiserade tryckta böcker i nationalbibliografin 2016 var 13 237 och av dem var 10% livsberättelser. En ökande trend tydligen. 

måndag 1 maj 2017

Faktaresistens och psykologi

Varför ser vi en ökande polarisering i den politiska debatten med upprörda känslor och anklagelser om "alternativa fakta"? Varför dras vi till idéer som inte bygger på fakta och evidens men i stället grundas bara i känslor och fördomar. En som är väl kvalificerad att ta sig an dessa frågor är Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms Universitet. Här intervjuas hon i kanalen Fjärde uppgiften, en webbkanal där du hittar massor av intressanta intervjuer med ledande svenska forskare. Intervjun har rubriken Människans psykologi bidrar till faktaresistens.

- Riktig kunskap är alltså mer efterfrågad än någonsin. Men vad är egentligen kunskap? Det är en fråga som sysselsatt filosofer i alla tider. Åsa Wikforss forskning är just inriktad på kunskapsteori och medvetandefilosofi. I samtalet med Fjärde Uppgiften förklarar hon varför ämnet blivit så aktuellt. En viktig förklaring är genomslaget för sociala medier. Men förnekande av fakta kan också förklaras av människans innersta psykologi, där känslor och fördomar styr mycket av vårt agerande.

Fjärde uppgiften ger ut varje vecka aktuella korta intervjuer med svenska forskare inom humaniora, medicin, naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik. Väl värt att följa.

söndag 30 april 2017

Iris - intelligent söktjänst för forskare

Artificiell intelligens ger oss helt nya möjligheter att hitta information på nätet och ett exempel är Iris.AI. Iris är mycket mer än en söktjänst, hon lär sig hela tiden och kan analysera begrepp och teman i en artikel för att sedan hitta andra artiklar med koppling till dessa teman. Först ger du Iris länken till an artikel, sedan identifierar hon artikelns huvudteman och begrepp och föreslår andra artiklar uppdelade per tema. Iris har också analyserat alla TED-föreläsningar och kan även föreslå lämpliga sådana. Iris utvecklar sig hela tiden och genom att använda tjänsten bidrar du till hennes utveckling.

Målet är att Iris ska kunna forska själv och även skriva egna vetenskapliga artiklar. Vill du höra mer om visionen kan du titta på en TEDx-föreläsning av grundaren Anita Schjøll Brede. Läs även en artikel i Tech Crunch, Iris is an AI to help science R&D.

Här kommer en kort introduktionsfilm om hur du kan använda Iris.

lördag 29 april 2017

Google Classroom nu öppen för alla

Google Classroom är en molnbaserad lärplattform som hittills har ingått i tjänstepaketet G Suite for Education, som många skolor använder. Nu kan alla med ett Googlekonto använda Google Classroom enligt en artikel i Digital Trends, Google Classroom opens its doors to one and all. Plattformen integrerar flera kända Googletjänster som Google Drive, G-mail, YouTube, Hangouts och Kalendar. Du kan skapa en kurs med moduler, uppgifter, forum, e-möten, kalendar osv och bjuda in deltagare via g-mail.

Den nya öppna versionen av Google Classroom riktas mest mot lärare som inte har tillgång till en vanlig lärplattform, konsulter, hobbyutbildare eller mindre utbildningsorganisationer. En viktig skillnad är att organisationer som har skrivit avtal med Google utsätts inte för reklam medan den öppna gratis versionen som nu släpps kommer att innehålla vissa reklaminslag. Ingenting är ju gratis!

fredag 28 april 2017

Overleaf - skriv artiklar tillsammans

Om du skriver vetenskapliga artiklar med kollegor kan du ha stor glädje av verktyget Overleaf. Här finns det många färdiga mallar anpassade för vetenskapliga artiklar, avhandlingar, projektrapporter, meritförteckningar, bibliografier mm. Författarna kommer åt texten varifrån som helst med inloggning, kan skriva samtidigt och alla versioner kan sparas. När texten är klar kan den exporteras till olika format och du kan även publicera artikeln själv.

Med gratisversionen kommer du ganska långt men om du behöver mer lagringsutrymme kan ett PRO-konto vara värt pengarna. Här ser du en kort introduktionsfilm.

torsdag 27 april 2017

Flera utbildningar men färre studenter

Bild: Universitets- och högskolerådet (pressmeddelande)
Sveriges universitet och högskolor har utökat sitt program- och kursutbud men färre studenter söker. Detta framgår av en ny rapport från Universitets- och högskolerådet (UHR), enligt ett pressmeddelande, Fler utbildningar men färre sökande till högskolan. Rapporten innehåller statistik om alla sökande till högre utbildning hösten 2017 och jämför siffrorna med antagningsomgången till hösten 2016.

Universitet och högskolor erbjuder en procent fler kurser och 0,3 procent fler program jämfört med förra hösten. Samtidigt minskar antalet sök­ande till högskoleutbild­ningar med 2,3 procent jämfört med hösten 2016. Nedgången beror till stor del på att gruppen sökande som är högst 24 år gamla minskar med sex procent samtidigt som den rådande konjunkturen ger goda möjligheter till arbete för unga.

Antal sökande minskar mellan en halv och sju procent. Nedången är störst för sjuk­sköterskeutbildningar, då några universitet och högskolor nu har separat antagning till specialistsjuksköterskeutbildningar. Utvecklingen av antalet sökande till sjuksköterske­utbildningar mellan hösten 2016 och hösten 2017 är därför svår att bedöma.


Ladda ner rapporten som pdf-fil: Antagning till högre utbildning höstterminen 2017

onsdag 26 april 2017

Europeisk rapport om öppna lärresurser för nyanlända

Utbildning är nyckeln till integrering och vägen in i arbetsmarknaden för nyanlända i Europa men många vet inte hur de kan komma igång. Det finns dock många initiativ som skapar öppna lärresurser och MOOCs som hjälper nyanlända lära sig landets språk och orientera sig i det nya samhället. Flera universitet erbjuder kurser och stipendier men når bara en bråkdel av målgruppen.

EU-Kommissionens Joint Research Centre har nu kartlagt alla projekt och initiativ som erbjuder olika former av öppen utbildning för nyanlända i en ny rapport, enligt en artikel på Open Education EuropaFree Digital Learning Opportunities for Migrants and Refugees.

- In order to assess the extent to which MOOCs and other free digital learning offers, such as mobile learning, are effective and efficient ways of developing the skills needed by migrants and refugees, the European Commission’s Joint Research Centre conducted a research project in the second half of 2016 in collaboration with external experts. The study included a literature review, a mapping of relevant initiatives, and the results of twenty-five interviews with key informants from ten different FDL initiatives and four focus groups with thirty-nine migrants/refugees, in different situations and with different profiles.

Rapporten identifierar brister, behov och utvecklingsområden, framför allt inom områden som språkutbildning, certifiering, validering, kvalitetssäkring och hållbarhet. Den efterlyser mer forskning om nyanländas utbildningsbehov, i synnerhet inom vuxenutbildning, och om hur nyanlända verkligen använder digitala lärresurser och nätbaserade kurser.

Ladda ner rapporten som pdf-fil.

fredag 21 april 2017

Tjänstemän behöver flexibla fortbildningskurser - TCO

Det finns två miljoner tjänstemän i Sverige och många av dem behöver vidareutbildning. Samtidigt finns det många jobb som inte kan tillsättas på grund av bristen på nödvändig kompetens. För att lösa denna matchningsproblematik behövs ett större utbud av flexibla distansutbildningar som kan läses på deltid. Under de senaste åren har landets lärosäten dragit ner på just fristående distansutbildningar och därför kräver TCO att regeringen ger landets lärosäten ett omställningsuppdrag.

Det menar TCO-ordförande Eva Nordmark i en debattartikel i Dagens Samhälle, TCO: ”Sluta blockera en nödvändig utveckling”. I artikeln lägger hon fram följande förslag:

1. Särskilda anslag till utbildning för yrkesverksamma. En del av lärosätenas anslag öronmärks för utbildningar som till form och innehåll passar för fort- och vidareutbildning.

2. Högre ersättning för studenter registrerade för vidareutbildning. Knyt den särskilda resurstilldelningen till studenterna snarare än till utbildningens form och inriktning.

3. Anslag fördelade efter ansökan från lärosäten. Lärosätena själva får ta initiativ, gärna i samarbete med andra aktörer till exempel branschorganisationer, arbetsmarknadens parter eller Arbetsförmedlingen, och ansöka om att få anordna utbildning.


För att förankra dessa förslag och hitta lösningar kommer Eva Nordmark att besöka flera lärosäten under våren.

torsdag 20 april 2017

Elink - skapa snygga nyhetsbrev eller webbsidor

Vill du snabbt och enkelt skapa en webbsida eller nyhetsbrev med en samling artiklar, bilder, filmer från webben som du kan dela med andra eller skicka till prenumeranter? Ett praktiskt verktyg som heter elink kan vara det du letar efter. Du behöver bara ange webblänkar till det innehåll du vill visa och elink hämtar rubrik, inledningstext och bild. När du har skapat en sida med intressant material kan du enkelt publicera det som en webbsida eller omvandla det till ett nyhetsbrev med klickbara länkar.

På en elink-sida kan du även lägga in dokument från Google Drive, Box eller Dropbox, filmer från YouTube, Vimeo eller TED samt bildspel från t ex Slideshare. I följande film får du en känsla för hur elink fungerar. Ett bra verktyg för att samla material till ett projekt, skapa ett nyhetsbrev, visa grupparbete osv.

onsdag 19 april 2017

Styr mobilen med gester

CC0 Public domain on Pixabay
Mobiler med pekskärm tas nästan för givet idag men nästa steg i mobilutvecklingen kan väl vara att styra mobilen med gester. Ett forskningsprojekt vid Linnéuniversitetet försöker skapa nästa generations gränsnitt enligt en nyhet från universitetet, I framtiden styr vi mobilen med gester. Mobilen ska kunna styras med handrörelser och om man kombinerar mobilen med VR-glasögon (virtuell verklighet) finns det många tänkbara tillämpningar:

- Tillämpningarna är många och vitt skilda – virtuell och förstärkt verklighet (virtual reality, VR, resp Augmented Reality, AR), medicinska miljöer, robotteknik, e-inlärning, 3D-spel och mycket mer. Att i realtid kunna analysera rörelser med händer och enskilda fingrar kräver dock både hög kapacitet och hög intelligens hos det system som ska hantera detta. Det handlar om stora datamängder och avancerade analyser, inte minst när systemet behöver spåra rörelser hos flera händer samtidigt.

Vi kan vrida och vända på virtuella objekt via hand- och armrörelser fast med bara mobilen som dator. Projektet, som finansieras av KK-Stiftelsen, heter Real-Time 3D Gesture Analysis for Natural Interaction with Smart Devices och innebär ett samarbete med 3 företag: Screen Interaction, MindArk PE och Globalmouth.

Läs mer på nyhetssajten NewsDog: The future of mobiles is control by hand gestures

tisdag 18 april 2017

Kritiskt tänkande - ny gratis e-bok

Nätverket SNH (Samverkan för nätbaserad högskoleutbildning) har publicerat en ny öppen e-bok om ett väldigt angeläget område, Kritiskt tänkande - en introduktion. Boken har skrivits av Lars Torsten Eriksson och guidar dig genom de viktigaste begreppen och utmaningar som källkritik, normkritik, kritiska perspektiv, argumentationskritik och datamanipulation.

- Här är en kort e-bok för den som vill få en snabb introduktion. Det är lätt läsning och ger en fördjupad förståelse för vad kritiskt tänkande är och vad det kan användas till.

E-boken laddas ned via OpenSN (en fil i formatet .epub vilket enbart kan läsas via e-bokprogram). För att kunna läsa en e-bok på dator behöver du ha Adobe digital editions på din dator. Eller har du webbläsaren Mozilla Firefox, ladda hem EPUBReader.

Vill du läsa e-boken på en mobil enhet som till exempel läsplatta, surfplatta eller mobiltelefon behöver du en läsapp. Där finns oftast redan en läsapp installerad, men annars finns till exempel Bluefire Reader som du kan ladda ned via Google Play eller App Store.

lördag 15 april 2017

Konferens om molntjänster för universitet och högskolor

CC0 Public domain on Pixabay
SUNET driver ett projekt som undersöker användning av molntjänster inom högre utbildning och ordnar en konferens om ämnet i Stockholm 8 maj. Konferensen är intressant för alla som arbetar med IT-tjänster vid landets universitet och högskolor.

Ur agendan (fler programpunkter tillkommer):
 • LISAM – Lärplattform , Student- och Lärarportal, allt i molnet, Joakim Nejdeby, CIO, Linköpings universitet www.liu.se
 • GDPR och molnet – Jurist kommenterar det rättsliga läget för statliga myndigheter
 • Hur resonerar man kring, kostnader, säkerhet, tjänster och migration till molnet Nordcloud AB Sweden www.nordlcoud.com/se
 • AWS från Amazon i Sverige, Joakim Stolpe Amazon Web Services, Sweden AB aws.amazon.com
 • Microsoft Svenska AB presenterar Azure www.microsoft.se
 • Sunet har upphandlat molntjänster från Safespring – Fredric Wallsten VD, Blue Safespring AB www.safespring.com
 • GÉANT har upphandlat molntjänster för universitet och högskolor i Europa – Avtalen med Microsoft och Amazon är klara att använda, Stefan Liström, SUNET www.sunet.se

torsdag 13 april 2017

Shindig höjer ribban på webbinarier

Shindig är en ny plattform för e-möten och webbinarier som visar vägen mot nya möjligheter. I Shindig kan du samla tusentals deltagare och alla kan ha video- och röstkommunikation. Några funktioner och fördelar:

 • Alla kan ställa frågor genom att räcka upp handen och be om ordet eller genom att skriva sin fråga till talaren. 
 • Precis som vid en fysisk konferens kan deltagare mingla med varandra, forma tillfälliga smågrupper och kommentera föreläsningen inom sina grupper eller med andra vänner. 
 • Du kan lägga in vilka bakgrundsbilder du vill för att skapa rätt känsl.
 • Shindig kan integreras med Facebook och Twitter för maximal spridning och du kan även samtidigt streama en sändning via Facebook Live eller YouTube Live
 • Moderatorn och administratörerna ser alla deltagare i bild och kan enkelt se till att rätt person kommer till tals. 
 • Om en deltagare vill ställa en fråga så syns deras bild i samma format som presentatören. 
 • Alla sessioner kan spelas in.
 • Shindig går direkt i din webbläsare, inget behöver laddas ner.
 • Du bestämmer om du vill ha registrering eller om du släpper in alla so vill delta.
 • Finns som app för både Android och iOS.

Här kommer en kort film som visar hur det ser ut.

onsdag 12 april 2017

MOOC-bok

CC BY-NC-ND by BizMOOC, 2016
För universitet, utbildnings-organisationer och företag som tänker ge en MOOC (storskalig öppen nätbaserad kurs) finns nu en bra guide med goda exempel och rekommendationer, MOOC book.

Guiden har tagits fram av projektet BizMOOC (Knowledge Alliance to enable a European-wide exploitation of the potential of MOOCs for the world of business) och riktas mot tre målgrupper: universitet, företag och studerande. För varje målgrupp finns det riktlinjer, behov och gap-analys samt en bred beskrivning av MOOCs från olika perspektiv: bakgrund, MOOC-varianter, utveckling, kvalitet, affärsmodeller, certifiering, innovation och framtid.

Du kan läsa hela boken på nätet eller ladda ner och skriva ut den som pdf. Du får även kommentera och ge återkoppling direkt på varje sida.

tisdag 11 april 2017

Konferens om mobilt lärande för nyanlända

CC0 Public domain by Alex Mihis on Pexels
Hur kan mobilt lärande hjälpa nyanländas integration genom att erbjuda språkstöd och samhällsinformation? Detta kommer att diskuteras under en konferens den 12 juni i Lindholmen, Göteborg, How can mobile technology support integration of newly arrived migrants? Konferensen arrangeras av det projektet Minclusion, Gästtalaren är Agnes Kukulska Hulme (Professor of Learning Technology and Communication, Open University, UK) som har arbetat länge med frågor om mobilt lärande och integration.

- For newly arrived migrants, learning the language and about the culture is a vital element to quickly integrate into the new society. The Minclusion project aims at developing a mobile application for language learning and intercultural communication to help Arabic speaking migrants to integrate in Sweden.

Projektet är ett samarbete mellan forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet och finansieras av Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF).

måndag 10 april 2017

Asynkrona videodiskussioner med Flipgrid

Asynkron diskussion brukar vara textbaserad, oftast i ett diskussionsforum, och det är svårt att skapa en bra gruppkänsla, speciellt i en helt nätbaserad kurs. Verktyget Flipgrid låter dig skapa ett videoforum där studenterna får svara på frågor och kommentera varandras inlägg genom att ladda upp korta filmer som de gör i sina mobiler, plattor eller datorer. Gruppdynamiken blir bättre när alla kan komma till tals och alla ser och hör varandra. De som inte vill tala under synkrona möten får nu tid att fundera innan de laddar upp sina reflektioner.

Flipgrid kan enkelt bäddas in i de flesta lärplattformar. Den har en begränsad gratisversion men om du vill kunna skapa obegränsade diskussioner kostar pro-versionen cirka 590 kr per år ($65). Här ser du en kort introduktionsfilm.

lördag 8 april 2017

Webinar om kursdesign

Arbetar du med pedagogisk utveckling? Har du lärarlag som du stöttar i kurs – eller programdesign? Då är detta något för dig! Välkommen till ett webinar om ABC-metoden – en hands-on, effektiv och kreativ planeringsmetod för design av kurser i blended format. Här får du möjlighet att lyssna, diskutera och ställa frågor till våra presentatörer Clive Young och Nataša Perovic från University College London (UCL), som kommer att berätta om och visa hur de har utvecklat och arbetar med ABC-metoden. Med oss har vi också Marita Ljungqvist och Maria Hedberg som både genomgått workshopen själva och hållit den för lärarlag vid Lunds universitet.

När: 26 April, 14-15:00 CET
Var: Online via Adobe Connect.
Hur: Länken till webbinariet kommer att mailas ut till alla deltagare innan start.
Titta gärna på den här introduktionsfilmen om ABC-metoden.

fredag 7 april 2017

Rapport om det livslånga lärandet inom högre utbildning

Idag pågår stora strukturförändringar på arbetsmarknaden och efterfrågan för fortbildning inom alla branscher ökar ständigt. Samtidigt har lärosätenas utbud av fortbildning på distans minskat. En ny rapport från RiksrevisionenDet livslånga lärandet inom högre utbildning, kartlägger intresset för fortbildning inom högre utbildning och hur lärosäten arbetar med att erbjuda lämpliga fortbildningsinsatser som möter efterfrågan. Det saknas bra statistik om efterfrågan på fortbildning i landet och formen har en ganska låg profil bland lärosäten. Statliga medel styrs mest mot programutbildningar hellre än fristående kurser. Dessutom kräver fortbildning ökad flexibilitet och tillgänglighet och lärosäten har ofta svårt att möta de korta ledtiderna som företag är vana vid.

Rapporten ger följande rekommendationer till regeringen:

 • Se över förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor så att Universitets- och högskoleregistret även innefattar uppgifter om uppdragsutbildning
 • Förtydliga lärosätenas roll vad gäller att tillhandahålla fortbildning
 • Se över incitamentsstrukturer som kan påverka lärosätenas möjligheter att erbjuda fortbildning

Se ett bildspel från Riksrevisionen om rapportens viktigaste punkterna.

Här ser du en diskussion om framtidens vidareutbildningar som spelades in 3 april med följande personer i panelen: Micael Holmström (vd, Academy), Sigbritt Karlsson (rektor, KTH), Annette Mellander (Riksrevisionen), Karin Röding (statssekreterare) och moderator Mikael Witterblad (chef för SNS forskningsprogram).

torsdag 6 april 2017

2 nya internetguider

Internetstiftelsen i Sverige (IiS) har publicerat två nya guider.

Den första guiden, Algoritmer – så påverkar de din vardag, är väldigt aktuell för att den förklarar i enkla termer hur de stora nättjänsterna använder algoritmer för att analyserar vårt beteende på nätet och leverera anpassade sökresultat. Vad är algoritmer och hur påverkar dem våra liv idag? 

- Varför har algoritmer för sortering och prioritering av information blivit så betydelsefulla? Den främsta anledningen är att vi numera möter information i olika kanaler i sådana stora mängder att enbart mänsklig hantering av den i princip är omöjlig. Hur skulle vi exempelvis kunna hantera de hundratusentals träffar som sökningar på nätet ger om vi inte fick hjälp att prioritera resultaten? Det här är guiden för dig som vill lära dig mer om de algoritmer som påverkar oss alla.


Den andra guiden, Introduktion till internet för äldre, ger praktiska pedagogiska råd till alla som vill hjälpa äldre släktingar och vänner att komma igång med internet.
 
- Det här guiden bjuder på tips och pedagogiska insikter för dig som vill hjälpa årsrika släktingar, vänner eller bekanta att dra nytta av nätets många möjligheter.

Läs mer i ett pressmeddelande från IiS.

IiS har en omfattande samling internetguider som kan användas för egen utveckling eller som läromedel i klassrummet.

onsdag 5 april 2017

Filterbubblan - följ debatten från flera sidor samtidigt


Filterbubblan är en intressant ny nyhetstjänst som ger dig möjlighet att följa aktuella politiska diskussioner från olika synvinklar och därmed spräcka din egna filterbubbla. Tjänsten följer många ledande Twitterkonton som representerar olika politiska grupperingar, vänster, mitten och höger.

Filterbubblan.se är en tjänst som låter dig se hur olika debatten låter i de tre ideologiska filterbubblor som präglar svensk inrikespolitik, från vänster till höger.

När du går in i Filterbubblan är det slumpen som avgör vilken "bubbla" du hamnar i men du kan alltid klicka vidare till vänster eller höger på den politiska skalan för att se hur andra kommenterar samma nyheter. Du kan också välja att fokusera på ett särskilt ämne eller bara se hur dagens nyhetsflöde ser ut. Genom att följa Filterbubblan kan du jämföra hur olika sidor väljer att kommentera samma nyheter och dra egna slutsatser. Filterbubblan censurerar inte innehållet och en del meddelanden kan vara helt missvisande eller felaktiga. Den riktiga filtern är du själv och din källkritisk förmåga.

Verktyget har utvecklats utifrån en idé av Per Grankvist, journalist och författare, i samarbete med Great Works, en digital innovationsbyrå.

Läs även en amerikansk artikel om Filterbubblan på sajten NiemanLab, Filterbubblan is a Swedish effort to give a side-by-side, real-time glance at the country’s filter bubbles.

tisdag 4 april 2017

Google Keep

Google Keep är ett enkelt verktyg som fungerar som en personlig anslagstavla där du kan lägga påminnelser, att göra-listor, idéer, bilder, referenser, röstmeddelande osv. Du kan sätta deadlines och påminnelser och dela dina inlägg med kollegor och vänner. Du kan färgkoda dina inlägg efter funktion och du kommer åt Google Keep från alla datorer, plattor och mobiler.

Här kommer en kort introduktionsfilm.

söndag 2 april 2017

Europeisk satsning på kvalitet inom e-lärande

CC0 Public domain on Pexels
ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) har startat en arbetsgrupp som ska ta fram gemensamma kvalitetskriterier för e-lärande. UKÄ (Universitetskanslersämbetet) deltar i denna arbetsgrupp enligt en nyhet från UKÄENQA-samarbete om e-learning, med Charlotte Ejsing som representant.

- Vi ska ta fram kriterier som kan användas både av enskilda lärosäten och av organisationer som i likhet med UKÄ granskar kvaliteten på högre utbildning.
Arbetsgruppen ska lägga fram sina förslag till ENQA:s årsmöte i slutet av 2018. Idag finns det flera internationella kvalitetssystem för e-lärande, t ex E-xcellence, och 2015 kom en rapport, Quality models in online and open education, som ger en mycket bra översikt på alla kvalitetssystem och instrument som finns. Vi hoppas att den nya arbetsgruppen kan dra nytta av all erfarenhet och ta fram ett kvalitetssystem som gäller för allt e-lärande.

fredag 31 mars 2017

SVERD workshop inför EDEN2017 i Jönköping

Inför den europeiska konferensen i Jönköping om distansutbildning och e-lärande, EDEN 2017, inbjuder SVERD till en öppen workshop, Digital Transformation And Diversity In A Swedish Context. Workshopen hålls 13 juni 13.00 - 16.00 och är kostnadsfri. I workshopen kommer du att träffa Anders Söderholm (generalsekreterare SUHF), Henrik Hanson (docent DSV Stockholms universitet) och SVERDs ordförande Ulf Sandström.

Workshopen hålls på engelska och det blir mingel och lätt lunch från 12.30.

torsdag 30 mars 2017

Handbok om lärmiljöer

Nästan alla skolor och universitet arbetar med att bygga om sina lokaler eller bygga nya hus för att främja kollaborativt lärande och erbjuda mer flexibla lärmiljöer för sina studenter och lärare. En ny brittisk guide, The UK Higher Education Learning Space Toolkit, ger praktiska råd, erfarenheter och inspiration till alla som jobbar med sådana ombyggnadsprojekt och förändringsprocesser. Rapporten har tagits fram av UCISA (Universities and Colleges Information Systems Association) och andra brittiska universitetsnätverk.

I dokumentet hittar du kapitel om pedagogiska förändringar (fokus på kollaborativt lärande), hur man driver ett ombyggnadsprojekt/ förändringsprojekt, design för lärande, teknisk utveckling, utvärdering, effektiv ledning av förändringsprocesser, utvecklingsfrågor och många referenser. I rapporten hittar du många bilder på intressanta lösningar och länkar till framgångsrika projekt.

Ladda ner hela dokumentet.

onsdag 29 mars 2017

Guide till framgångsrika nätstudier

CC BY Some rights reserved by JISC and wocintech stock
Den brittiska organisationen JISC har publicerat en guide om hur man lyckas som distansstudent, What makes a successful online learner? Guiden innehåller framgångskriterier för nätstudier som studieteknik, planeringsförmåga, tydliga mål, kommunikationsförmåga, digital kompetens och en öppen och nyfiken inställning. Här finns det också många rekommendationer  till lärare och utbildningsorganisationer om hur de kan designa bra nätkurser och även rekommendationer för vidare forskning. Den utgår från fem centrala frågor:

1. What are successful online learners like? 
2. What do successful online learners do? 
3. How do successful online learners feel about learning online? 
4. What differences among online learners are significant to their success? 
5. How can providers and teachers/facilitators support online learners’ success?

Guiden handlar om nätbaserade kurser inom högre utbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning.

tisdag 28 mars 2017

Horizonrapport för bibliotek

Om du vill sätta dig in i de viktigaste trenderna, de största utmaningarna och de viktigaste tekniska utvecklingarna för akademiska bibliotek så bör du läsa NMC Horizon Report 2017 Library Edition. Rapporten har sammanställts av organisationen NMC (New Media Consortium) med hjälp av 75 experter från hela världen och den identifierar och beskriver nyckeltrender och utmaningar på kort, mellan och lång sikt. Mycket handlar om hur bibliotek kan arbeta med s. k. big data, att kunna analysera stora mängder data och ta fram nya intelligenta tjänster. Hur man kan utnyttja bibliotekets fysiska miljöer på nya sätt och hur man intergrerar det fysiska och det digitala tas också upp. Ytterligare områden som kommer att påverka framtidens bibliotek är artificiell intelligens (smarta system, robotar mm) och sakernas internet (allt är uppkopplat).

Tidigare skrev jag om motsvarande rapport för högre utbildning, NMC Horizon Report 2017 Higher Education Edition.

Här kommer en kort introduktionsfilm om biblioteksrapporten.

lördag 25 mars 2017

Webbinarium: öppen utbildning för asylsökande

CC0 Public domain on Pixabay
Kan öppna utbildningar som MOOCs användas för att hjälpa nyanlända komma in i utbildningssystemet och arbetsmarknaden? Onsdag 19 april (15.00-16.00) hålls ett webbinarium, Open education for refugees – Optimizing diversity through MOOCs, där denna fråga ska diskuteras med exempel från befintliga projekt.

Under webbinariet kommer du att få höra erfarenheter från följande:
 • John Traxler: Research Professor of Digital Learning, University of Wolverhampton UK.
 • Jennifer Contreras: Projektsamordnare, kompetensvalidering av asylsökande och flyktingar, Linnéuniversitetet.  
 • Paula Morais: Distance Education Expert for LASER Project, led by British Council and financed by the EU, aiming to engage Syrian refugees on online accredited courses and MOOCs, in Jordan and Lebanon. 
- Refugees face legal, linguistic, cultural, institutional and financial barriers to enter higher education. Furthermore, traditional universities can only offer places to a certain number of students, with funded places even rarer, and seldom have the capacity to cope with large numbers of refugees in a short time. The lengthy process of seeking asylum is lost time for most refugees. Utilizing MOOCs to support refugees in entering HE or employment market is a strategy to currently being explored by various initiatives in line with ECs communication 2013 “wider use of new technology and open educational resources can contribute to alleviating costs for educational institutions and for students, especially among disadvantaged groups”

Mer information och anmälan.

Webbinariet är ett samarbete mellan Erasmus+ projektet MOONLITENVL Distans (Nordisk nätverk för vuxnas lärande), ITHU (Nätverket för IT inom högre utbildning) och EDEN (European Distance and E-learning Network).


fredag 24 mars 2017

Öppna lärresurser för yrkesutbildning

Skills Commons är ett bibliotek med öppna lärresurser (Open Educational Resources) från cirka 700 universitet och organisationer som kan användas inom yrkesutbildningar och fortbildning av yrkesverksamma. Här hittar du föreläsningar, kursmaterial, övningar och tester som får användas fritt genom Creative Commons-licenser. Skills Commons har sammanställts i samarbete mellan amerikanska arbetsmarknadsdepartementet (Department of Labor) och California State University och använder bland annat resurser från OER-samlingen MERLOT. Syftet är att stimulera utvecklingen av yrkesutbildningar genom att dela resurser, skapa nätverk och samarbetsgrupper. En intressant finess med Skills Commons är att du kan söka resurser efter bransch via en interaktiv färgkodad diagram (industry wheel).

torsdag 23 mars 2017

Framtidens studenter

Här kommer en kort film från amerikanska Educause som visar hur dagens trender inom högre utbildning kommer att förändra utbildningslandskapet framöver. Traditionella universitet och examen kommer förstås att finnas kvar men framtidens studenter kan välja andra meriteringsformer och studievägar. Learning analytics (analys av studentdata) ger möjligheter att ge detaljerade insikter i studentens lärande, resultat, preferenser och studiemetoder. Filmen också betonar tillgänglighet som en nyckelfaktor.

Vi vet inte hur framtiden blir men om dagens trender fortsätter så kan framtidens studenter se ut så här:

onsdag 22 mars 2017

Open education week

Nästa vecka, 27-31 mars, är det Open Education Week där utbildare och utbildningsorganisationer över hela världen ordnar aktiviteter kring öppenhet inom utbildning. Titta gärna i aktivitetslistan och där hittar du många webbinarier, asynkrona diskussioner och fysiska möten om olika aspekter av öppenhet i utbildning: öppna lärresurser, öppna kurser (ink MOOCs), öppen publicering osv. De flesta evenemangen är på engelska men det finns även aktiviteter på andra språk. Det finns även ett skyltfönster för aktuella projekt där du kan läsa rapporter och studier.

- Open Education Week’s goal is to raise awareness about free and open educational opportunities that exist for everyone, everywhere, right now. We want to highlight how open education can help people meet their goals in education, whether that’s to develop skills and knowledge for work, supporting formal studies, learning something new for personal interest, or looking for additional teaching resources.

söndag 19 mars 2017

MOOC om undervisning av nyanlända barn

En ny europeisk öppen nätkurs (MOOC), Raising Awareness about the Situation of Newly Arrived Migrants, ger stöd till lärare som har nyanlända elever i sin klass. Kursen, som startar 27 mars, består av 2 moduler och tar 3 veckor. Den ger bra bakgrund för att förstå de nyanländas bakgrund, migrationens verkligheter samt rättsliga och kulturella frågor. Dessutom ger kursen stöd till lärare som vill väcka diskussion om migrationsfrågor i klassrummet.

- The course will explore issues around causes of migration, migration journeys, psychological impact, the situation in shelters, legal status, human rights as well as intercultural understanding and common values. It will be relevant to teachers working with newly arrived migrant students and will also support teachers confronted with the topic of newly arrived migrants, regardless of any direct involvement in culturally diverse environments or work with migrant students.

Kursen är gratis och det finns certifikat för dem som fullföljer den. Kursen ger av School Education Gateway med stöd av EU-kommissionen.

torsdag 16 mars 2017

Nya former av distansutbildning behövs


Sverige var väldigt tidigt ute med distansutbildning på högskolenivå men under de senaste åren har antalet kurser minskat markant och lärosäten har koncentrerat verksamheten till campusorten. En ny avhandling av Anders Norberg, Umeå universitet, föreslå nya former av distansutbildning som ger bättre förutsättningar för studenter i mindre städer och glesbygden att studera utan att behöva flytta till en högskoleort. Enligt en artikel i Norran Affärsliv, Han kämpar för alla människors tillgång till utbildning, finns det bra tekniska förutsättningar till att vända trenden och hjälpa flera studera på hemmaplan.

- Kommuner långt från universitetens campus släpar i utbildningsnivå och har tilltagande problem med kompetensförsörjning för skola, vård och företagande samtidigt som de enkla jobben blir allt färre. Många fler än idag skulle gärna utbilda sig om de bara kunde hantera rums- och tidshinder.Gränsdragningen mellan campus- och distansutbildning är mycket suddigare idag och genom blended learning kan man säkert hitta nya modeller där studenter kan samarbeta effektivt oavsett var de sitter. Många studenter pendlar flera timmar om dagen för att studera och Anders har nu börjat studera villkoren för cirka 200 studenter i Skellefteå som måste pendla till Luleå.Norberg, Anders (2017) From blended learning to learning onlife: ICTs, time and access in higher education, Umeå universitet

onsdag 15 mars 2017

Konferenser på gång


Det fins ett stort utbud av intressanta konferenser inom IKT och lärande. Här kommer fyra:
 • EADL konferens, Presence at a Distance: Technologies and Methods for Learner Engagement. Köpenhamn 18-19 maj.
 • eMOOCs 2017 i Madrid 22-26 maj. Idag är det Europa som leder MOOC-utvecklingen. Konferensen lyfter fram innovativa projekt och forskning inom området.

  - Massive Open Online Courses (MOOCs) have marked a milestone in the use of technology for education. The reach, potential, and possibilities of MOOCs are immense. But they are not only restricted to global outreach: the same technology can be used to improve teaching on campus and training inside companies and institutions.
 • World learning summit, Smart universities i Kristiansand, Norge 6-10 juni. Fokus på innovation och nya modeller inomhögre utbildning.

  - Technologies are changing the face of learning, education and society. A surprisingly small number of companies own that world change. So, is the future of learning and education open? Do we foresee a sustainable future learning space available to all? Is learning and education the last digital frontier in a world of disruption and change foreseen by few -- if any? 
 • OEB MidSummit i Reykjavik, 8-9 juni. Online Educa Berlin är Europas största konferens om e-lärande. Nu arrangerar de även en sommarkonferens, i år på Island.

  - OEB MidSummit is a two day Mid-Atlantic event which will explore the complexity of learning in the digital era. It will bring together leading experts, thinkers, innovators and practitioners from North America and Europe to examine and discuss the future of learning.
 • EDEN 2017 i Jönköping, 13-16 juni. Du behöver inte åka så långt för att delta i en internationell konferens i år när European Distance and E-learning Network (EDEN) håller sin årliga konferens i Jönköping.

  - How do educators deal with diversity in media and technology enhanced learning environments? How can such diversity be accounted for and used to transform and adapt online learning settings? How do educators, stakeholders and policy makers meet digital inequalities? What are the new challenges for teachers and educators in the new media landscapes to create meaningful contexts for learning?

tisdag 14 mars 2017

Twiddla - rita och anteckna tillsammans

Tänk att du vill visa en webbsida för en eller flera kollegor på andra orter och att ni kan tillsammans rita och skissa på webbsidan. Då kan ett verktyg som heter Twiddla vara något för dig! Verktyget är gratis att använda och du kan ladda en webbsida, ett dokument, en bild, en diagram eller kanske ritningar eller musik. Sedan bjuder du in kollegor genom att skicka länken till sidan. Twiddla innehåller en inbyggd chattfunktion och alla kan rita och skriva på den gemensamma ytan.

- Twiddla is an online collaboration tool that's easy to use, doesn't require any downloads or complicated firewall stuff, and is free for just about anybody ... It's like having a whiteboard skin on top of any web page or uploaded image (or nothing at all -you can use it as a blank canvas). You can mark up this whiteboard layer and interact with the web page at the same time - all in real time, with people from all over the world.
Som vanligt kan du göra det mesta med gratisversionen men om du vill ha flera finesser och möjlighet att spara ditt arbete får du betala för det. Här kommer en kort introduktionsfilm.

måndag 13 mars 2017

Biblioteksdagarna 2017

Växjö Koncerthus CC BY-SA Some rights reserved by Johannesgustafsson on Wikimedia Commons
Svensk biblioteksförenings konferens, Biblioteksdagarna, är den självklara mötesplatsen för alla som arbetar inom branschen. I år hålls konferensen i Växjö, 10-11 maj med en spännande blandning av 5 studiebesök, 25 parallella seminarier och 4 storföreläsningar.

- Det är ett stort och självklart evenemang för alla med biblioteksanknytning; från minsta biblioteksfilial till stora universitetsbibliotek och beslutsfattare inom sektorn. Konferensen samlar årligen flera hundra deltagare för att diskutera biblioteksfrågor ur olika aspekter, med nationella och internationella perspektiv, lyssna på intressanta föreläsningar, delta i workshops och paneldiskussioner. Evenemanget ger möjligheter att både hålla sig informerad och själv bidra med kunskap.

Bland huvudtalarna finns:
 • Gustav Fridolin, Utbildningsministern
 • Alexander Bard: Den digitala revolutionen – från bibliotek till mediatek?
 • Suad Ali: Att göra skillnad
 • Bildningspodden: liveinspelning av programmet
Se hela programmet.