måndag 23 oktober 2017

Loomio - diskutera och besluta utan möten

Loomio är ett bra verktyg som gör det möjligt för dig att skapa asynkrona diskussioner och fatta beslut utan att kalla till ett möte. Du kan skapa en grupp genom att bjuda in medlemmarna och du väljer om gruppen ska vara sluten eller öppen. Ni kan samla in idéer och förslag i början och sedan föreslå en lösning och be medlemmarna att rösta på förslaget. När de röstar kan alla motivera sina svar och gruppen kan sedan förhandla fram ett beslut. Det finns även en funktion för att enkelt bestämma mötestid.

Några fördelar med Loomio:
 • Loomio kan ersätta ett tidskrävande möte
 • Se till att hela gruppen kommer till tals, skapa mer delaktighet
 • Bidra till efektivare möten genom att diskutera fram mötets mål och syfte i förväg
 • Dokumentera diskussionen och alla argument (det som oftast inte kommer med i ordinarie mötesanteckningar
 • Slippa massor av e-post
Här ser du en introduktionsfilm till Loomio. Du kan även titta på en instruktionsfilm om hur du kommer igång med verktyget.

lördag 21 oktober 2017

Verktyg för ökad tillgänglighet

Hur tillgängliga är våra webbplatser och lärplattformar? Mats Brenner (Högskolan i Gävle) har gjort en bra genomgång av verktyg som kan öka tillgänglighet i våra digitala lärmiljöer. Presentationen (nedan) var ett bidrag till konferensen INCLUDE 2017 i Gävle 17-19 oktober. Här hittar du länkar till bland annat:
 • Testverktyg som testar webbsajters tillgänglighet, t ex WAVE
 • Testa hastigheten på din mobilanpassade webbplats
 • Testa tillgänglighet i Microsoft Office dokument
 • Textning av filmer med Amara
 • Testa din lärplattforms tillgänglighet
 • Skapa ljudfiler av text, t ex Acapela Box
Klicka dig genom bildspelet och alla länkar är klickbara.


fredag 20 oktober 2017

Svenskarna och internet 2017

CC BY Some rights reserved by IIS
Den årliga rapporten, Svenskarna och Internet, innehåller statistik och analyser av våra internetvanor under det senaste året. Årets rapport visar att 94% av befolkningen använder internet på något sätt och 85% kommer åt internet via mobilen. Undersökningen har gjorts varje år sedan 2000 och ger nu ett mycket bra statistiskt underlag för vidare forskning.

Några intressanta fakta från årets rapport:

 • Barns användning av internet fortsätter att växa. Redan vid två års ålder har hela 79% tillgång till nätet.
 • Cirka 80% av befolkningen använder sociala medier och Facebook är fortfarande i topp med 79%
 • Över hälften av alla över 76 år använder internet idag.
 • Cirka hälften av alla internetanvändare betalar för musik och film. De som är under 25 är mer villiga att betala än de äldre.
 • De yngre är mer källkritiska än de äldre och över 70% av de yngre säger att de har fått någon form av undervisning i källkritik.
 • Att söka bostad på nätet har blivit normen - två tredjedelar av svenska internetanvändare gör det
 • 98% av alla 11-åringar har egen mobil
 • 64% använder intenet för att jobba hemma

Källa: Pressmeddelande från Internetstiftelsen i Sverige (IIS), Svenskarnas internetvanor i rapporten Svenskarna och internet 2017.

torsdag 19 oktober 2017

Vägen mot öppen tillgång till forskningsresultat

Bild: Kungliga Biblioteket
Kungliga Biblioteket (KB) har fått ett uppdrag från regeringen att samordna omställningen till öppen tillgång (Open Access) så att forskningsresultat är öppet tillgängliga direkt vid publicering. Nyligen samlades representanter från landets lärosäten på KB för en inspirationsdag kring vägen mot öppen tillgång, enligt en artikel från KB, Öppet tillgängliga forskningsresultat är ett gemensamt ansvar. Enligt regeringens forskningsproposition (2016) ska öppen tillgång bli normen inom tio år och forskningsartiklar som ligger bakom betalväggar vara undantag.

KB har nu startat fem utredningar med representanter från svenska forskningsfinansiärer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), forskarsamhället och KB.
 • Meriterings- och medelstilldelningssystemet kontra incitament för öppen tillgång
 • Finansiering av omställningen från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem
 • Öppen tillgång till böcker
 • Ekonomiskt och tekniskt stöd till tidskrifter som omvandlas till öppen tillgång
 • Uppföljning av krav på öppen tillgång
Utredningarna ska presentera förslag på nationella lösningar inom respektive områden.

Alla inspelade föreläsningar från inspirationsdagen kommer att publiceras på KB:s YouTube kanal inom kort.

Mer information om konferensen.

onsdag 18 oktober 2017

Mattecoach på nätet

Mattecoach på nätet är en nätbaserad tjänst som erbjuder gratis läxhjälp för elever från årskurs 6 och uppåt. Tjänsten bemannas av lärarstudenter som har studerat matematik, matematikdidaktik eller pedagogik och genom Mattecoach får de därmed praktisk erfarenhet av att handleda elever via nätet. Studenternas arbete för Mattecoachen ingår dessutom i deras kursarbete. Eleverna kan vara anonyma och via en chatt kan de be om hjälp med en viss uppgift. Sedan kan eleven och läraren dela en whiteboard och kan gå genom olika exempel tillsammans.

- Hos Mattecoach på nätet får du kostnadsfri läxhjälp i matematik av lärarstudenter. Du kan vara helt anonym och får hjälp med allt från enkla räkneuppgifter till svåra integraler. Vi har nästan alla matteböcker som används i skolorna så vi kan enkelt se vilken uppgift du undrar över.

Mattecoach har utvecklats genom ett samarbeta mellan KTHStockholms universitetLinköpings universitet och Göteborgs universitet. Tjänsten är tillgänglig måndag till torsdag 17:00-20:00.

tisdag 17 oktober 2017

European Distance Learning Week - webbinarier från EDEN

EDEN (European Distance and E-Learning Network) arrangerar en serie intressanta webbinarier som ett bidrag till European Distance Learning Week 2017, 6-10 november.

Här får du träffa flera av de främsta experterna inom distansutbildning och varje dag under veckan bjuder på ett nytt tema. Alla webbinarier är kostnadsfria men du ska först registrera dig till de sessioner som intresserar dig.
 • The Challenges and Opportunities of Innovation - måndag 6 nov, 13.00 - 14.30 CET
 • Perspectives on Open Education - tisdag 7 nov, 13.00 - 14.30 CET
 • Designing Learning Spaces in Open and Distance Learning - onsdag 8 nov, 13:00-14:30 CET
 • Re-considering Access, Quality and Flexibility of Education - torsdag 9 nov, 13:00-14:30 CET
 • International Experiences with OER - fredag 10 nov, 13:00-14:30 CET

torsdag 12 oktober 2017

Digitala färdigheter - ny internationell rapport

UNESCO och ITU:s Broadband Commission for sustainable Development har tagit fram en ny internationell rapport med strategier och förslag på hur regeringar, myndigheter och näringslivet kan samarbeta för att främja digitala färdigheter och delaktighet för hela samhället samt bygga bort digitala klyftor: Working Group on Education: Digital skills for life and work.

Rapporten betonar nationell och internationell samordning och samarbete för att garantera att alla har möjlighet att dra nytta av digitalisering. Utvecklingen hittills har drivits av kommersiella intressen och rapporten menar att myndigheter och statliga organisationer måste också ta sitt ansvar med flera gemensamma initiativ mellan de offentliga och privata sektorerna.

När det gäller utbildning vill rapporten se en bättre blanding mellan traditionella och digitala former, större möjligheter att erkänna icke-formell utbildning, en utökad satsning på öppna lärresurser och öppna utbildningsformer, samordnade nationella kompetensutvecklingssatsningar för lärare och forskning för att skapa evidensbaserade underlag för utvecklingen.

Ladda ner rapporten som pdf-fil.

onsdag 11 oktober 2017

Ny europeisk kartläggning av MOOC-strategier

CC BY Some rights reserved by EADTU
Cirka 40% av alla europeiska lärosäten erbjuder storskaliga öppna nätkurser (MOOCs) eller planerar att göra så, och MOOC-utvecklingen i Europa är starkare än i Nordamerika. Detta framgår av en stor undersökning av europeiska lärosätens MOOC-strategier, MOOC strategies of European institutions, som har tagits fram av organisationen EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) i samarbete med projektet MOONLITE. Rapporten ger en mycket bra bild av MOOC-utvecklingen i Europa och visar hur den skiljer sig från utvecklingen i USA. Bland annat ser man följande trender:

 • Majoriteten av europeiska MOOCs ges utanför de stora aktörernas plattformar (t ex Coursera, EdX). Egna eller regionala plattformar används i stället.
 • De viktigaste skälen för att satsa på MOOCs är att profilera lärosätet och att främja flexibilitet och innovation. 
 • Majoriteten anser att MOOCs ska användas för att nå grupper som inte normalt har tillgång till högre utbildning. De är positiva till utökat samarbete med hjälporganisationer och andra aktörer för att ge stöd till dessa grupper.
 • Allt fler lärosäten erbjuder möjligheten att få högskolepoäng för MOOCs, efter godkänd examinationsmoment.
 • Det finns ett stort intresse att skapa MOOCs i samarbete med andra lärosäten både regionalt och internationellt.
 • Många vill se mer europeisk samordning och gemensamma strategier.

Referens
Jansen, D. & Konings, L. (2017) MOOC Strategies of European Institutions. Status report based on a mapping survey conducted in November 2016 – February 2017. EADTU. Retrieved from http://eadtu.eu/documents/Publications/OEenM/MOOC_Strategies_of_European_Institutions.pdf

tisdag 10 oktober 2017

TCO kräver breddat uppdrag till högskolan

CC0 public domain on Pexels
En debattartikel av Eva Nordmark, ordförande TCO, i Sundsvalls TidningPlugga på jobbet för en säkrare framtid – men staten måste ta ett större ansvar, lyfter fram behövet av en utökad satsning på distansutbildning i landet. Enligt en TCO undersökning kommer nio ut av tio anställda att behöva någon slags kompetensutveckling inom de närmaste fem åren. Långt ifrån alla får denna utveckling under betald arbetstid och då krävs egna initiativ och en hel del fritid. För att möta efterfrågan på kompetensutveckling behöver landets lärosäten ett breddat uppdrag att erbjuda flera distansutbildningar på deltid.

- Lösningen på detta stavas flexibilitet. Kombinationen av jobb och studier är attraktiv och med fler distansutbildningar och kortare kurser på deltid och kvällstid kan fler lägga till vidareutbildning som en viktig pusselbit i vardagen. En annan viktig del i detta är de kommunala lärcentran som finns runt om i Sverige.

Regeringen har lovat en satsning på kommunala lärcentra under de kommande åren men det räcker inte, menar Eva Nordmark. Högskolan måste få nya möjligheter att tillgodose behoven genom ett nytt resurstilldelningssystem, nya antagningsmöjligheter och flexiblare utbildningsformer.

- Om regeringen menar allvar med utbildningssatsningar är det läge att tydliggöra också den högre utbildningens ansvar för att tillgodose de yrkesverksammas behov av vidareutbildning och kompetensutveckling. Ett omställningsuppdrag till högskolan och en politik för att öka tillgången till högre utbildning i hela landet skulle ge bättre möjligheter till utveckling i arbetslivet och bidra till ett ökat välstånd och en bättre välfärd.

måndag 9 oktober 2017

Smartify - app som känner igen konstverk

Om du ser ett känt konstverk och vill veta mer om den finns det nu en app som hjälper dig. Smartify känner igen konstverk och ger dig mer information direkt i mobilen. Appen har utvecklats i samarbete med cirka 25 stora muséer runt om i världen (t ex Rijksmuseum Amsterdam, Hermitage St Petersburg, Metropolitan Museum New York, National Gallery London) och flera lär vara på gång. För att vara med måste muséet se till att alla upphovsrättsliga frågor är lösta så att appen kan fungera på galleriet. Appen tar inga bilder på konstverk, bara scannar tavlan och ger kompletterande information.

- We know that the use of phones in museums is still controversial. So we use the latest technologies and simple design to create a non-intrusive experience. Our ambition is to re-frame the use of smartphones as engagement rather than distraction, and to help museums build new audiences and revenue streams.

Appen är gratis att ladda ner från antingen Apple App Store eller Google Play. Här kommer en introduktionsfilm.

fredag 6 oktober 2017

Sveriges hetaste bolag inom utbildningsteknologi

Den svenska edtechmarknaden (edtech = utbildningsteknologi) börjar mogna och det finns flera spännande företag som gör intryck internationellt, enligt en artikel i nättidningen DiGITAL, 10 av Sveriges hetaste edtechbolag just nu. Tidningen lyfter fram tio företag som går starkt framåt just nu, till exempel:
 • Lexplore: verktyg som kan upptäcka dyslexi genom att analysera ögonrörelser.
 • Soundtrap: en molnbaserad musikstudio där flera kan skapa musik i realtid via nätet
 • Coursio: en plattform där du kan skapa och genomföra nätkurser, även som privatperson.
 • Digiexam: skriva prov och tentamen digitalt med automatisk rättning
 • Schoolido: lärplattform för skolor med fokus på individualiserat lärande.
Se flera edtech företag i artikeln eller läs mer om utvecklingen i rapporten The Swedish edtech report 2017.

Här ser du en introduktion till Soundtrap - skapa musik tillsammans.

torsdag 5 oktober 2017

MOOC om fantasilitteratur från Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet släpper nu sin första MOOC (Massive open online course) med titeln Fantastic fiction and where to find it. Kursen handlar om fantasilitteratur, ett område som intresserar väldigt många, såväl barn som vuxna. Kursen ger dig en introduktion till området, dess olika förgreningar (barnfantasi, feministfantasi, skräckfantasi, tidsresefantasi) samt verktyg för att kritiskt analysera texterna. Som alla MOOCs är kursen gratis och det finns inga förkunskapskrav bortsett från ett brinnande intresse för ämnet och en nyfiken inställning.

- Fantasy literature as a genre is growing and not only are we seeing a variety of texts in the genre, but also an increased discussion about literature that contains fantastical elements. This course deals with various aspects of fantasy literature: time-travelling fantasy, children’s fantasy, feminist fantasy and horror and fantasy. The course aims not only to give a thorough introduction to fantasy literature, but also to present different aspects of the genre to show how diverse the genre is and at the same time, present tools to critically read its texts.

Kursen ges i plattformen Canvas.net och den första omgången går 16 oktober till 28 november. Här ser du introduktionsfilmen.Film: CC BY-NC-SA Some rights reserved by Linnéuniversitetet

onsdag 4 oktober 2017

Konferens om fusk


Universitets- och Högskolerådet (UHR) arrangerar en konferens, En högskola fri från studentfusk, 10 november vid Stockholms universitet. Ämnet har fått omfattande mediebevakning under de senaste åren med rapporter om organiserad fusk i högskoleprovet och många fall av plagiering i uppsatser. Konferensen kommer att diskutera erfarenheter av när personer försökt vilseleda vid examination, antagning, högskoleprov, tillgodoräknande och bedömning av utbildning med hjälp av expertföreläsare, seminarier och paneldebatt.

Konferensen vänder sig till tjänsteman som arbetar med disciplinärenden, antagning, högskoleprovet, tillgodoräknanden och bedömning av utbildning. Konferensavgiften är 600 kr per person och detta inkluderar frukost, lunch och fika.

tisdag 3 oktober 2017

Virtuell mobilitet med COIL

Även om många studenter åker på internationella utbytesresor och studiebesök, är det långt ifrån alla som får en sådan möjlighet. Men alla kan delta i internationella kurser och utbyte via digitala medier på nätet och en metod för detta heter COIL (Collaborative Online International Learning) enligt en artikel av Jon RubinInternationalizing Online Education through COIL. Det finns ett internationellt nätverk av lärosäten som samarbetar kring COIL-kurser. Principen är oftast att två universitet kommer överens om en gemensam nätkurs där studenter från de deltagande lärosätena samarbetar och får internationell erfarenhet utan att behöva åka utomlands. En viktig del av alla COIL-kurser är att lära sig samarbeta i internationella och multi-kulturella grupper; en viktig färdighet för dagens arbetsmarknad inte minst.

- COIL is not a technology, or a technology platform, but is a new approach to teaching and learning which provides faculty and students the ability to communicate directly and immediately with their peers far away. The COIL approach is to link a class in one country with another in a different cultural space, usually at a university abroad. The classes may be totally online or in a blended format with face-to-face sessions taking place at either or both schools while collaborative work between the groups takes place online.

Läs mer om COIL (State University of New York)
Titta på denna film med studenterfarenheter från en COIL-kurs.

måndag 2 oktober 2017

Appar som stöd


Surfplattor används idag i många skolor men en del elever behöver extra stöd för att kunna använda dem på bästa sätt. Guiden Appar som stöd har en bra samling appar (till både plattor och mobiler) som ger stöd till elever med tal- och skrivsvårigheter samt kompenserar och stödjer förmågan att  planera och organisera vardagsaktiviteter.

- För den som har svårt att kommunicera finns idag många lösningar att välja mellan, och surfplattor och appar blir allt vanligare. Ibland är det svårt att veta vilka appar som passar för olika behov, på vilket sätt man bäst kan använda dem och hur man kan göra surfplattorna tillgängliga.

I guiden finns appar för Android, iOS och Windows under de övergripande rubrikerna tid och planering, kommunikation och tillbehör. Hittar du inte en av dina favoriter får du själv lägga till den om du först har skapat ett konto. Appar som stöd har tagits fram av DART Kommunikations- och resurscenter i Göteborg